bizim nömrələr012 436-30-07

Yenidənsayma şöbələrində nağd pul əməliyyatlarının beynəlxalq standartlara uyğun təşkili və əməliyatların təhlükəsizliyi üzrə individual yanaşma; Beynəlxalq standartlara uyğun baş idarələrin xəzinə və saxlancların qurulması;

İnkasasiya xidmətlərinin müasir təhlükəsizlik vasitələri ilə təchiz olunması: özünü məhv-etmə imkanına malik nağd pul vəsaitlərinin daşınması konteynerləri; Proqram təminatları - nağd pul əməliyyatları və onların mövcud bank informasiya sistemlərinə inteqrasiyası; Beynəlxalq standartlara uyğun Banklarda insan riskinin minimallaşdırılması məqsədilə "nağd pul əməliyatları üzrə özünə xidmət" ofislərin yaradılması; Təklif olunan avadanlıqların, sistemlərin və unikal texnologiyalar üzrə yaradılmış məhsulların bütün növ texniki xidməti və dəstəyi, ehtiyat hissələrilə təchiz olunması;

Təklif etdiyimiz əməliyyat məntəqələrinin təchiz olunmasının, xəzinə mərkəzlərinin, özünə xidmət zonalarının və xəzinə saxlancları üzrə təkliflər yüksək beynəlxalq tələblərə cavab verir:

əskinasların emalına sərf olunan əməliyyatların minimallaşdırılması; xidmət keyfiyyətinin artırılması və müştərilər üçün yeni standartların tətbiq olunması; bank işçilərinin səhv buraxma risklərin azaldılması; oğurluq risklərinin minimallaşdırılması.

Qoruma elementləri ilə sənədlərə və qiymətli kağızlara nəzarət. "Çağırış" növbənin idarəetmə sistemi. "Çağırış" növbənin idarəetmə sistemi istənilən biznes-prosesdə müştərilə xidmətin göstərilməsinin effektivliyini artıraraq və hazırkı prosesin inzibatçılığını asanlaşdıraraq asanlıqla tətbiq olunur. Müştərilərdən qəbul olunan nağd pulların yenidən sayılması. Çeşidləmə funksiyası olan əskinas sayğaclarının istifadəsi müştərilərdən qəbul edilən nağd pul vəsaitlərinin yenidən sayılmasını sürətləndirməyə, həqiqiliyin yoxlanmasının quraşdırılmış imkanı isə saxta əskinasın buraxılması riskini azaltmağa kömək edəcək.

Iş yerində əskinasların həqiqiliyinin yoxlanması. Mini variant. Müasir İQ-detektorların köməyi ilə İQ şüalanmada əskinasların həqiqiliyinə nəzarət. Universal detektorların köməyi ilə İQ və UB şüalanmada əskinasların həqiqiliyinə nəzarət. Iş yerində nağd pul vəsaitlərinin təhlükəsiz saxlanması. Xəzinənin müvəqqəti gecikmə ilə açılmanın istifadəsi xəzinədarın iş yerində nağd pul vəsaitlərinin saxlanması silahlı soyğunçuluq ehtimalını azaldır.

 

Annotasiyaların qəbul olunmasını, təhlilini, emalını, əlavə olunmasını, təsvirlərin arxivləşdirilməsini və sənədləşdirilməsini təmin edən çoxfunksiyalı proqram həlli.  İxrac və kriminalistik komplekslər. Sənədlərin, əskinasların, qiymətli kağızların, qorunmuş poliqrafik məhsulların və digər materialların əsaslı texniki və kriminalistik ekspertizasının keçirilməsi üçün proqram və aparat kompleksləri. Sənədlərin, qiymətli kağızların, banknotların və digər qorunmuş poliqrafik məhsulların həqiqiliyinin müəyyən edilməsi üçün masaüstü TV vizualizator. İstənilən şəraitdə sənədlərin, qiymətli kağızların, əskinasların, aksiz markalarının tədqiqatı üçün mobil laboratoriyalar. Stasionar şəraitdə və səfərdə narkotik, patlayıcı, medikamentoz və digər kimyəvi maddələrin tanınması üçün avadanlıqlar.

 

Iş yerində nağd pul vəsaitlərinin təhlükəsiz saxlanması. Xəzinənin müvəqqəti gecikmə ilə açılmanın istifadəsi xəzinədarın iş yerində nağd pul vəsaitlərinin saxlanması xüsusilə günün gecə vaxtı silahlı soyğunçuluq ehtimalını azaldır.Universal detektorların köməyi ilə İQ və UB şüalanmada əskinasların həqiqiliyinə nəzarət. Nağd pul vəsaitlərinə dəmir yol nəqliyyatı vasitələrində nəzarət. Avtonom işləmə və 12V-dan başlayan qidalanma imkanı ilə avtomatik detektorların istifadəsi iş yerində sürücünün özü tərəfdən nağd pul vəsaitlərinin həqiqiliyinin minimal vaxt itkisi ilə yoxlanmasını həyata keçirməyə kömək edir. Avtoparklarda və TMP-da nağd pul vəsaitlərinin qəbulunun avtomatlaşdırılması. Əskinas qəbulu modullu qəpiklərin asan inteqrasiya olunan sistemi avtonəqliyyat sürücülərindən gündəlik gəlirlərin təhvil verilməsinin sürətləndirilməsinə və prosesin tam avtomatlaşdırılması sayəsində onların emalının sürətləndirilməsinəimkan yaradır.

 

Yeni əlavə olunanlar

 • PRO MAC

  Tam Almaniya istehsalı olan PRO MAC sayğacları böyük həcmdə nağd pul kütləsinin rahatlıqla çeşidl...

 • Venus Plus

  VENUS PLUS qəpik çeşidləyən avadanlığı

  VENUS PLUS qəpik çeşidləyən avadanlığı gün ərzində ...

 • Rollmatic-1 qəpik dispenseri

  Qəpik dispenseri

  Rulonlu qəpiklər üçün dispenser.

  Avadanlığın praktiki, təhlükəsiz ...